כשיוצרים חדר נקי, אין מקום לטעויות. כל פגם בחדר, אפילו המינימלי, עלול לגרום לכך שהחדר ייאבד את ייעודו, ולנזקים חמורים: חשבו על תרופה שמופקת בדרך אינה סטרילית, או על גרגיר אבק בודד שמביא לפגיעה אנושה בשבב אלקטרוני ולמעשה מוציא אותו מכלל שימוש.

מבחינה מעשית, חשוב להקפיד שהחברה מבצעת את בניית החדרים הנקיים על פי התקנים הבינלאומיים הנהוגים בתחום. במשך שנים התקן הרלוונטי היה F.S.209E, אך בתחילת שנות ה-2000 הוחלט להכניס במקומו לתמונה את תקן ISO 14644. קצרה היריעה מלפרט על המאפיינים הספציפיים שמגדירים חדר נקי ככזה העומד בתקן, או על החישובים שנערכים לשם בחינת מספר החלקיקים בו. מבחינה מעשית, אתם צריכים לראות שהחברה פועלת על פי התקן ומתחייבת לכך.

מענה מקיף ככל האפשר על ידי חברת בנייה מקצועית
ברמת ההתנהלות מול החברה הבונה חדרים נקיים, אפשר להתרשם מטיב הפתרונות אותם היא מספקת ללקוחותיה. יש לשוחח עם אנשיה ולראות מה המענה שהם מספקים מבחינת החדר ואופני השימוש בו – כבר בשלב ההקמה של החדר יש צורך לחשוב על אופן השימוש בו (פונקציה של תחום הפעילות של החברה הזקוקה לחדר), סוגיות הנוגעות לתחזוקת החדר או לניקיון שלו וכן הלאה.

החברה צריכה לדעת להרכיב תוכנית מקיפה עבור הלקוח כבר מנקודת ההתחלה, ורצוי שגם ללוות אותו לכל אורך הדרך.

בניית חדרים נקיים עם החברה המובילה
חברתנו מספקת שירות מקצועי של בניית חדרים נקיים בהתאם לתקנים ובאיכות גבוהה. העבודה הינה משלב התכנון ועד הגמר.